Účetnictví a reporting


Účetnictví
"Podvojné" účetnictví je jeden z největších vynálezů lidstva. Sofistikovaně a celistvě jej začali používat italští kupci, kteří své základní znalosti převzali z Egypta, Byzance a jiných obchodních center. Výhody podvojného účetnictví spočívají v komplexním zachycením majetku, výsledků hospodaření a finančních toků.

Vedení účetnictví
Převezmeme účetnictví a postaráme se o všechny povinnosti s tím související. Přiznáme DPH, podáme kontrolní hlášení, vyhotovíme mzdy, podáme přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny, postaráme se o všechny daně a uspokojíme statistický úřad. Starost o termíny a povinnosti můžete nechat na nás.

Co děláme navíc
Kromě standardního vedení účetnictví nabízíme konzultace při tvorbě struktury analytických účtů, jež budou umožňovat podrobné sledování důležitých parametrů hospodaření. Dobře nastavené analytika je základem pro dobrý manažerský reporting.

Manažerský reporting
Nejste kovaní ve finančních výkazech či Vám připadají zbytečně komplikované?Vytvoříme pro Vás manažerský reporting, u kterého si sami určíte, které položky jsou pro Vás důležité a které chcete podrobněji sledovat. Výstup v excelu v podobě časových řad hospodářských výsledků si můžete průběžně měnit či dále s ním pracovat a používat jej k dalším výpočtům/kontrolám/predikcím. Chcete z čísel udělat pěkné grafy, které budete prezentovat majitelům, věřitelům či veřejnosti? Není problém. Vše může být součastí balíčku, který se bude pravidelně aktualizovat.
 
Novinky
01/05/2016
Spouštíme nové webové stránky. Ty staré opravdu patřily do minulého století...