Finanční modely


Investice a jejich posuzování
Narazili jste na nějakou zajímavou investiční příležitost? Líbí se Vám, ale nevíte, jestli je opravdu tak výhodná, jak se Vám na první pohled zdá? Rozhodujete se nad více projekty a nevíte, do kterého investovat své omezené zdroje? Připravíme pro Vás finanční modely, které na tyto otázky odpoví. Vypočítáme návratnost, výnosové procento a čistou současnou hodnotu. Na základě těchto údajů budete schopni udělat zodpovědné rozhodnutí. 
Modely konstruované přímo pro Vás
Finanční modely připravujeme přímo pro konkrétní potřeby zákazníka. Zákazník si určuje, které položky chce v modelech predikovat, plánovat. Modely připravujeme tak, aby šlo jednoduše měnit vstupní parametry a výsledky se automaticky přepočítávávaly. Finální modely lze prezentovat v rámci podnikatelských plánů jako podklad k žádosti o úvěr či prezentovat potenciálním investorům. 

Novinky
01/05/2016
Spouštíme nové webové stránky. Ty staré opravdu patřily do minulého století...